ШКОЛА СПОРТА

Школа спорта намењена је деци од 4 до 15 година,

Основни циљ је  на развоју Моторике, Координације, Повећање сигурности у себе…

Да путем разноврсних спортско рекреативних активности дете задовољава своју био-психо-социолошку потребу за кретању и игром, да саджајније, културнијеи креативније проводи слободно време, чува и унапређује здравље, одржава Виталност…

Спортови

У нашој школи спорта Свако дете се радо предаје игри,

Игром и кроз Спорт дете оспособљава рад руку, гипкост тела, лепоту и прецизност покрета, сигурност у себе.

Кроз тренинге  дете постаје сигурније у своју физичку снагу, а забаву и и уживање налази у покретима или достигнућима у извршењу неког постављеног задатка.

Дете је увек расположено да се такмичи и надмеће.

Једном речју Игре и Спорт помажу свестраном развоју детета и без игара и спорта нема здравог детињства

Септембар:  Фудбал
Октобар-Новембар: Гимнастика ( све справе)
Децембар: Рукомет
Јануар-Фебруар: Атлетика ( све дисциплине)
Март:  Одбојка
Април:  Кошарка
Мај : Тенис
Јун : Оријентиринг

Желите да се учланите?

065 223 35 74